สินค้าวานิไทย

 

..

รายละเอียดสินค้า

ชื่อสินค้า : เลือดจระเข้แคปซูล (ขวดเล็ก)
ยี่ห้อ : วานิไทย (WaniThai)
ประเภทสินค้า : ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ราคา : 500 บาท

ขนาด : 30 แคปซูล
น้ำหนักสุทธิ :9.3 กรัม
ส่วนประกอบที่สำคัญใน 1 แคปซูล :
เลือดจระเข้ระเหิดแห้ง 80.64%
เลขที่อย. 10-1-04752-1-0001
ผลิตภายใต้อนุสิทธิบัตรเลขที่ 5074
.
.
.
.

รายละเอียดสินค้า

ชื่อสินค้า : เลือดจระเข้แคปซูล (ขวดใหญ่)
ยี่ห้อ : วานิไทย (WaniThai)
ประเภทสินค้า : ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ราคา : 1,500 บาท
ขนาด : 100 แคปซูล
น้ำหนักสุทธิ : 31 กรัม
ส่วนประกอบที่สำคัญใน 1 แคปซูล :
เลือดจระเข้ระเหิดแห้ง 80.64%
เลขที่อย. 10-1-04752-1-0001
ผลิตภายใต้อนุสิทธิบัตรเลขที่ 5074
.

.. ซีรั่มเลือดจระเข้

รายละเอียดสินค้า

ชื่อสินค้า : เลือดจระเข้แคปซูล (เฉพาะซีรั่ม)
ยี่ห้อ : วานิ-ซี (Wani-SE)
ประเภทสินค้า : ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ราคา : 1,800 บาท
ขนาด : 90 แคปซูล
น้ำหนักสุทธิ : 27.9 กรัม
ส่วนประกอบที่สำคัญใน 1 แคปซูล :
เลือดจระเข้ระเหิดแห้ง 80.64% (เฉพาะซีรั่ม 250 มก.)
เลขที่อย. 10-1-04752-1-0007
ผลิตภายใต้อนุสิทธิบัตรเลขที่ 5074