ทำไมต้องเลือดจระเข้ ??

ปัจจุบันสรรพคุณในการรักษาโรคของเลือดจระเข้เป็นที่ยอมรับในการนำมาใช้บำรุงร่างกายและรักษาผู้ที่มีปัญหาสุขภาพกันในวงกว้าง จึงทำให้มีการผลิตเลือดจระเข้เป็นอาหารเสริมภายใต้แบรนด์ต่างๆเป็นจำนวนมาก แต่คุณจะทราบได้อย่างไรว่าเลือดจระเข้ที่คุณเลือกนั้นมีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย ได้รับสารอาหารจากธรรมชาติอย่างครบถ้วน
เลือดจระเข้ที่ดีเป็นอย่างไร
การแปรรูปเลือดจระเข้ให้เป็นผงเพื่อบรรจุแคปซูลนั้น จำเป็นต้องมีกระบวนการแปรรูปที่เหมาะสม เพื่อให้คุณค่าหรือสารอาหารในเลือดจระเข้อยู่ครบถ้วน ซึ่งกระบวนการแปรรูปเลือดจระเข้นั้นเป็นอนุสิทธิบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเป็นผลงานวิจัยของคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ มีการผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานและได้รับการรับรองคุณค่าสารอาหารจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
.
ปัจจุบันมีเลือดจระเข้ที่ถูกแปรรูปเป็นผงและบรรจุแคปซูลจำหน่ายตามท้องตลาดหลายยี่ห้อ มีทั้งแหล่งผลิตที่มีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานทุกขั้นตอนและแหล่งผลิตที่ไม่ได้รับการรับรองในเรื่องของการคัดเลือกจระเข้ ขั้นตอนการเก็บเลือดและกระบวนการแปรรูปเลือดจระเข้ให้เป็นผง ซึ่งนอกจากเรื่องความสะอาด ปลอดภัยที่ผู้บริโภคจำเป็นต้องคำนึงถึงแล้วยังต้องทราบถึงคุณสมบัติของเลือดจระเข้แห้งที่ดีที่ยังคงคุณค่าและสารอาหารต่างๆ โดยสามารถทดสอบวิธีการอย่างง่ายๆ ด้วยตนเอง
.
การทดสอบเลือดจระเข้เบื้องต้น
ผู้บริโภคจะทราบได้อย่างไรว่า เลือดจระเข้ผงที่บรรจุในแคปซูลนั้น เป็นเลือดจระเข้ที่ดี สำหรับวิธีสังเกตและทดสอบง่ายๆนั้น ทำได้ดังนี้
.
1.แกะแคปซูลออก เอาเฉพาะเลือดจระเข้แห้ง
เลือดจระเข้ที่ดี: เป็นผงแห้งสนิท ไม่มีความชื้น
เลือดจระเข้ที่ไม่ดี: แห้งไม่สนิท จับกันเป็นก้อน มีความชื้น
.

2.สังเกตสีของเลือดจระเข้แห้ง
เลือดจระเข้ที่ดี: สีน้ำตาลแดงเข้ม
เลือดจระเข้ที่ไม่ดี: สีน้ำตาลเทา สีดำ หรือเป็นสีอื่น
.
3.ดมกลิ่นของเลือดจระเข้แห้ง
เลือดจระเข้ที่ดี: ไม่มีกลิ่นขี้เถ้าและไม่มีกลิ่นเหม็นคาว
เลือดจระเข้ที่ไม่ดี: เป็นกลิ่นขี้เถ้าหรือมีกลิ่นเหม็นคาว
*การที่เลือดจระเข้มีกลิ่นคล้ายขี้เถ้าเกิดการกระบวนการผลิตที่ใช้ความร้อนสูงหรืออาจเป็นแบบการอบแห้ง ทำให้โปรตีนในเลือดจระเข้เสียไป
**การที่เลือดจระเข้แห้งมีกลิ่นเหม็นคาวเกิดจากกระบวนการผลิตแห้งไม่สนิท
.
4.เทลงบนน้ำเปล่า สังเกตการจมน้ำ
เลือดจระเข้ที่ดี: ลอยบนผิวน้ำเมื่อเท และส่วนหนึ่งค่อยๆจมลงอย่างช้าๆ
เลือดจระเข้ที่ไม่ดี: จมลงสู่ก้นภาชนะอย่างรวดเร็ว

*การที่เลือดจระเข้ที่ดีจมลงช้าเพราะมีตัวโปรตีนอยู่เยอะ
.
5.ใช้ช้อนคน สังเกตฟอง
เลือดจระเข้ที่ดี: เกิดฟองจำนวนมาก และฟองคงอยู่ เลือดจระเข้ส่วนหนึ่งยังคงลอยบนผิวน้ำ
เลือดจระเข้ที่ไม่ดี: เกิดฟองน้อย และฟองหายไปอย่างรวดเร็ว

*ปริมาณฟองแสดงถึงปริมาณตัวโปรตีนที่มีอยู่ในเลือดจระเข้แห้ง ยิ่งฟองมาก โปรตีนยิ่งมาก
.
สำหรับวิธีทดสอบคุณสมบัติของเลือดจระเข้ข้างต้น ก็พอจะทำให้ทราบว่าเลือดจระเข้แห้งแคปซูลที่ท่านรับประทานอยู่ คงคุณค่าของเลือดจระเข้ไว้ครบถ้วนหรือไม่
.
อย่าลืมนะครับ เลือดจระเข้แห้งที่ดี
ต้องสะอาด ปลอดภัย คุณค่าครบถ้วน

เลือดจระเข้ที่ไม่ดี: เกิดฟองน้อย และฟองหายไปอย่างรวดเร็ว

*ปริมาณฟองแสดงถึงปริมาณตัวโปรตีนที่มีอยู่ในเลือดจระเข้แห้ง ยิ่งฟองมาก โปรตีนยิ่งมาก
.
สำหรับวิธีทดสอบคุณสมบัติของเลือดจระเข้ข้างต้น ก็พอจะทำให้ทราบว่าเลือดจระเข้แห้งแคปซูลที่ท่านรับประทานอยู่ คงคุณค่าของเลือดจระเข้ไว้ครบถ้วนหรือไม่
.
อย่าลืมนะครับ เลือดจระเข้แห้งที่ดี
ต้องสะอาด ปลอดภัย คุณค่าครบถ้วน