ต่างชาติสนใจ “เลือดจระเข้” ลดเบาหวาน

ต่างชาติสนใจ “เลือดจระเข้” ลดเบาหวาน

ต่างชาติสนใจ เลือดจระเข้ ลดเบาหวาน
ต่างชาติสนใจผลงานวิจัย “เลือดจระเข้” ของม.เกษตรฯ เชื่อช่วยลดบาหวานได้จริง
เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2555 นายนเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดเผยว่า TCELS ออกบูทนิทรรศการในงาน BioJapan 2012 ที่เมืองโยโกฮาม่า ประเทศญี่ปุ่น และได้นำเสนอนวัตกรรมซึ่งเป็นโครงการเด่นของ TCELS อาทิ โครงการเภสัชพันธุศาสตร์ โครงการเครื่องมือแพทย์ โครงการเวชนคร โรงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่มาตรฐานสากล ฯลฯ รวมทั้งมีการเจรจาจับคู่ธุรกิจด้านชีววิทยาศาสตร์ ซึ่งประศานงานโดย TCELS จำนวน 14 บริษัท ส่วนใหญ่มาจากประเทศญี่ปุ่น
เป็นการเจรจาธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ ธุรกิจการผลิตชีวภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในการบำบัดโรค รวมถึงการต่อยอดเทคโนโลยีเพื่อนำออกสู่ตลาด
ทั้งนี้ ในประเทศญี่ปุ่นมีงานวิจัยจำนวนมากที่ยังที่ยังไม่ไปถึงขั้นตอนการพัฒนาเพื่อขยายผล เนื่องจากติดกฎระเบียบและขาดแคลนเงินทุน จึงสนใจที่จะมาพัฒนาต่อในประเทศไทยที่มีความพร้อมทั้งบุคลากร เทคโนโลยี ตลอดจนถึงโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานสากล
นอกจากนี้นายนเรศกล่าวต่อว่า TCLES ยังได้เข้าร่วมงาน Bio Bissiness Partnering ซึ่งเป็นเวทีความร่วมมืที่จัดขึ้นโดย 4 ประเทศหลักคือ ญี่ปุ่น เกาหลี จีน และไทย และทุกปีจะมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันจัดงาน โดยปีนี้(พ.ศ.2555)ประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพ และในปีต่อไป(พ.ศ.2556)ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ ซึ่งเวทีดังกล่าวนั้น ประเทศไทยโดย TCELS ได้เชิญสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติและบริษัทวานิไทยซึ่งนำผลิตภัณฑ์อาหารสเริมเลือดจระเข้ ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปนำเสนอ ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากประเทศเกาหลี ญี่ปุ่น และจีน เนื่องจากมีสรรพคุณช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศและลดน้ำตาลให้ผู้ป่วยเบาหวานได้
นายนเรศกล่าวด้วยว่า ในระหว่างวันที่ 23-26 ต.ค.นี้ สมาคมไบโอเทคโนโลยีโซไซตี้ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น จะจัดการจะจัดการประชุมเฉลิมฉลองครบรอบ 90 ปี ซึ่งเป็นที่น่ายินดีว่า ในการประชุมครั้งนี้จะมีการมอบรางวัล Lifetime Achievement Award ให้แก่ ศ.ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร TCELS ซึ่งเป็น 1 ใน 3 คนของโลกที่ได้รับเลือกให้รับรางวัลดังกล่าว

ที่มา: http://www.thairath.co.th/content/edu/300329